Zaznacz stronę

Ciasteczka

POLITYKA COOCKIES

 

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Końcowych korzystających ze Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez PLICH.

1. Definicje

1.1. Serwis – oznacza serwis internetowy działający pod adresem: https://plich.eu

1.2. Serwis zewnętrzny – oznacza serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców SANYU;

1.3. SANYU – oznacza (nazwa firmy), z siedzibą w ….. przy ul. …., NIP PLxxxxxxxxxx;

1.4. Użytkownik – osoba fizyczna, dla której PLICH świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu;

1.5. Urządzenie Końcowe – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;

1.6. Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Końcowym.

2. Rodzaje Cookies
PLICH stosuje następujące rodzaje Cookies:

2.1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Końcowego przez system teleinformatyczny Serwisu;

2.2. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Końcowego przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;

2.3. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Końcowego przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia Końcowego. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Końcowego;

2.4. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Końcowego przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Końcowego jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

3. Bezpieczeństwo

3.1. Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Końcowe wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

3.2. Zastosowane przez PLICH Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.

3.3. Za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu PLICH nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

3.4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia Końcowego. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

4. Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookies

4.1. Ułatwienie korzystania z Serwisu – PLICH wykorzystuje Cookies wewnętrzne w celu dopasowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika, rozpoznania Urządzenia Końcowego, jego lokalizacji oraz odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji jego interfejsu, utrzymania sesji Użytkownika, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu

4.2. Marketing i reklama – PLICH oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

4.3. Dane statystyczne – PLICH oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Końcowych czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

4.4. Serwowanie usług multimedialnych – PLICH oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

4.5. Usługi społecznościowe – PLICH oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych.

5. Serwisy zewnętrzne
PLICH współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Końcowych:

5.1. Google Analytics (dostawca: Google Inc.)

5.2. Google AdSense (dostawca: Google Inc.)

5.3. Google Ads (dostawca: Google Inc.)

5.4. Facebook (dostawca: Facebook Inc.)

6. Określanie przechowywania i uzyskiwania dostępu do Cookies na Urządzeniach Końcowych przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

6.1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

6.2. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies dostępna jest w plikach pomocy przeglądarki internetowej zainstalowanej w Urządzeniu Końcowym

6.3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

6.4. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

6.5. PLICH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

7. Zmiany w Polityce Cookies

7.1. PLICH zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

7.2. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

7.3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.